FIG + STONE

elevate the everyday

  • Textiles
  • Burkina Faso Striped Indigo Throw Pillows, 18 x 18

Burkina Faso Striped Indigo Throw Pillows, 18 x 18

245.00
IMG_0517.JPG
IMG_0514.JPG
IMG_0515.JPG
IMG_0516.JPG

Burkina Faso Striped Indigo Throw Pillows, 18 x 18

245.00

Linen backing, poly fill, envelope closure, pair

Add To Cart

Linen backing, poly fill, envelope closure, pair